Kulturně historické dědictví kolem nás

Vítejte na stránkách pro pedagogy a další zájemce, kterým není lhostejný vztah dětí ke kulturně historickému dědictví a udržitelný rozvoj našich komunit. Společným jmenovatelem celé aplikace jsou školní projekty. Jak ji ovládat a co vám nabízí, najdete v Nápovědě. Tato aplikace vychází z projektu Kulturně historické dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit, o kterém se více dozvíte v Informacích o projektu. Aplikaci tvoří e-learningový kurz a studijní materiály.

E-LEARNINGOVÝ KURZ

Dvě desítky kapitol o krajině, památkách i tradicích s bohatým obrazovým doprovodem. Obsahují teoretické informace, praktická doporučení a inspiraci ze školních projektů. Slouží pro vaše samostudium. Pouze pro registrované.

STUDIJNÍ MATERIÁLY

Systematicky utříděné informace, které vám usnadní samostudium i tvorbu školních projektů. Najdete zde nejen rozmanité odborné a metodické texty, ale také příklady dobré praxe. Slouží jako doplňkový materiál pro e-learningový kurz. Volně přístupné.

PROJEKT VZNIKL ZA PODPORY