Metody práce

Každý školní projekt předpokládá užití celého spektra metod, jež směřují k  naplnění jeho výchovně vzdělávacích cílů. Zde prezentované školní projekty předpokládají spolupráci s  institucemi a  jednotlivci, jejichž cíle nemusí být primárně výchovně vzdělávací. Najít cíle společné, vyjasnit si vzájemná očekávání a podmínky, za nichž bude spolupráce možná, je úkolem přípravné fáze projektu. Tato část se zaměřuje na některé metody, jež lze při spolupráci s úspěchem využít, shrnuje doporučení a zkušenosti i z jiného než školního prostředí. Pokud není uvedeno jinak, jejich autorkou je Hana Havlůjová.

Do budoucna se můžete těšit na text o užití nových médií, zvláště filmu, ve školních projektech. Z příkladů dobré praxe byl film maximálně využit ve Dvoře Králové n. L. Za pomoci Asociace české videokultury MEDIALOG o. s. vzniklo hned několik zajímavých snímků. 

 

Vyberte z nabídky v levém menu.