Ochrana přírody

Vztah k přírodě je jedním ze základních určujících prvků, jakým bude člověk přistupovat ke svému okolí. Nejen zdrojům energie, ale i prostředí kolem sebe, chování se v lese atd. Existuje řada společností a sdružení, které na této cestě školám pomáhají nebo přímo zvou děti k sobě. Vybrali jsme alespoň tři, obecně prospěšnou společnost České Švýcarsko z Krásné Lípy, Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER s řadou zajímavých školních projektů, které každý rok přibývají, a v neposlední řadě stálici na tomto poli sdružení Tereza, které svými projekty přesáhlo již dávno hranice České republiky.

Výběr provedete v levém menu.