Paměťové instituce

Muzea mají za sebou snad nejvíce iniciativy, jak se otevřít lidem a školám. Tuto snahu dobře ilustruje i publikace shrnující stejnojmenný projekt Brána muzea otevřená (ed. A. Brabcová, Praha / Náchod 2003). Od té doby uplynula řada let a muzea svoji nabídku výrazně rozšiřují. A nejen v rámci svých expozic a výstavních prostor, ale i mimo muzeum. Jako příklad jsme vybrali tři muzea nebo galerie: Národní galerii v Praze, jakožto velkého průkopníka vzdělávacích projektů, dále Muzeum hry v Jíčíně pro jeho jak muzejní, tak mimomuzejní práci spolupráci se školami, a nakonec muzeum lidové architekury v Zubrnicích.

Výběr provedete v levém menu.