Odborné texty přinášejí kapitoly z různých vědních oborů a oblastí, které zasahují do oblasti Kulturně historického dědictví. Výběr provedete v levém menu.


Texty vznikly pro projekt Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví, část byla otištěna v publikaci Dušan Foltýn a kol., Prameny paměti. Sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe. Praha 2008