Brno: Cesta za poznáním města

Brno: Cesta za poznáním městaAutoři:
Mgr. Ludmila Fidlerová, Ph.D. a Mgr. Lukáš Bajer, ZŠ a MŠ Husova Brno, Mgr. et MgA. Barbora Svátková, Ph.D. a Mgr. Alena Najbertová, Muzeum města Brna (dále MuMB) se sídlem na Špilberku

Spolupráce:
Miloš Strnad (fotograf, MuMB Špilberk), Eva Picmausová (archeoložka, keramička a lektorka MuMB Špilberk), Radim Dufek (vedoucí skupiny historického šermu a konzervátor MuMB Špilberk), Dana Švestková (brněnská výtvarnice), Aleš Navrátil (archeolog, MuMB Špilberk), Štěpán Foretník (správce kostela sv. Jakuba), Jiří Novák (kostel sv. Jakuba), Ondřej Múčka (varhaník), Bratr Bohdan Heczko (Konvent minoritů v Brně), Bratr Robert Mayer (Konvent minoritů v Brně), Vilém Kalod (pedagog SŠ umění a designu, ateliér malby), Michal Žižka (pedagog SŠ umění a designu, ateliér grafického designu), Jiří Závodník (pedagog SŠ umění a designu, ateliér grafiky), Tomáš Vrána (pedagog ZUŠ J. Kvapila, ateliér na Studánce), Petra Štolcová (průvodkyně TIC), Aleš Svoboda (znalec brněnského podzemí), Petr Špunar (správce Židovského hřbitova), Vlastimila Mlejnková (kreslířka, MuMB Špilberk). Studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (dále PdF MU): Ladislava Břízová, Stanislav Havlík, Radka Vejrychová, Katarína Tuľaková, Lenka Oberreiterová, Petra Forstová, Ludmila Dařinová, Jiří Liška, Jitka Karlišová, Eva Žáková, Hana Svobodová, Alena Janků, Petra Buchtová, Jarka Hubrová, Eva Tajovská, Vít Špatný, Julia Zorkovská, Jitka Semotamová a Tomáš Rybníček.

Anotace

Historicko-výtvarný projekt, jehož podstatnou část tvořily výtvarné činnosti, měl umožnit dětem poznávání vybraných brněnských památek - jak prostřednictvím náročnějších výtvarných technik, vlastní zkušenosti a prožitku společného pohybu ve vybraném (často běžné veřejnosti neznámém) prostoru, tak setkáním s inspirativními odborníky a charismatickými osobnostmi, kteří se různými způsoby zasazují o kulturně historické dědictví města Brna.

Brno: Cesta za poznáním města

Naším cílem bylo přivést děti k přirozenému aktivnímu zájmu o své město, v jehož srdci většina z nich žije a také chodí do školy. Ve spolupráci s Muzeem města Brna se sídlem na Špilberku vznikl unikátní tvůrčí projekt, který kombinoval potenciál historických faktů, síly prožitku a setkání se zajímavými brněnskými osobnostmi „rádci“ z různých odvětví (archeolog, znalec podzemí, správce židovského hřbitova, duchovní, pedagogové tradičních výtarných ateliérů, šermíř, profesionální fotograf MuMB, keramička apod.)

Společně sdílené prožitky posílí do budoucna vztah dětí ke svému městu a také zájem o něj pečovat, mít ho rád, zajímat se o jeho minulost, vnímat přítomnost a přemýšlet nad jeho budoucím osudem.

Vlastní stránky školního projektu ZDE.

Popis projektu

Motto

Koho neosloví láska k domovu,
kdo necítí se být jí posílen,
kdo pro ni v srdci nemá prostoru,
zdá se mi Bohem opuštěn./1

Kontext

ZŠ a MŠ Brno, Husova 17 se nachází bezprostředně v historickém centru Brna na úpatí špilberského kopce. Škola má tři budovy: na Husově ulici se nachází II. stupeň, I. stupeň na Rašínově a MŠ na Jánské. Většina žáků bydlí v přímo centru města, znají tedy dobře oblast, ve které se v rámci projektu pohybovali. Přesto jim byla většina míst zčásti neznámá, neboť tato (záměrně z tohoto důvodu vybraná) místa nejsou běžně veřejně přístupná. Sociální skladba žáků je různorodá. Určitý podíl žáků tvoří děti cizinců (Vietnamci, Ukrajinci, Arméni). Škola patří do sítě daltonských škol (výuka s prvky Daltonu) a její vedení je velice vstřícné k inovativním a mezioborovým aktivitám, přispívajícím k autentickému a aktivnímu učení. V předchozím roce byla navázána úzká spolupráce s Muzeem města Brna, sídlícím na hradě Špilberku a společný projekt se stal vyústěním této spolupráce. Uskutečnil se díky iniciativě a podpoře pana ředitele ZŠ a MŠ Husova Brno, Mgr. Romana Tlustoše, jehož myšlenka výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví zaujala a školu k projektu přihlásil.

Východiska a hlavní cíle

Výtvarně historický projekt Brno: cesta za poznáním města vznikl ve spolupráci s geograficky blízkým Muzeem města Brna se sídlem na Špilberku (i na základě předchozí intenzivní spolupráce) jako jeden z pilotních projektů využívajících kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj žákovských kompetencí ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj místních komunit. V jeho rámci se po dobu půl roku pravidelně setkávalo 47 žáků sedmého ročníku Základní školy a mateřské školy Brno, Husova 17 s historií a duchem města Brna.

Projekt byl postaven na osobním setkání s duchem místa a nejrůznějšími odborníky. Žáci se každý týden osobně setkávali s historickými památkami a kulturním dědictvím vybraných lokalit v srdci Brna, a také s lidmi – tzv. „rádci“, kteří o ně zapáleně pečují, pohybují se zde, pracují a jsou nositeli specifických znalostí a zkušeností dané lokality. Klíčem k minulosti bylo právě ono osobní setkání s živou historií města a lidmi. Každý kulturně historický okruh byl animován speciální výtvarnou technikou, historickým pracovním sešitem (jehož řešení bylo možné pouze pohybem a bádáním na dané lokalitě) a umocněn osobním setkáním s některým z „rádců“. Výtvarnými pracemi se do projektu zapojil celý druhý stupeň ZŠ Husova (dalších asi 150 žáků). Vyvrcholením půlroční práce byla výstava v Křížové chodbě Nové radnice.

Brno: Cesta za poznáním města

Naším cílem bylo jednak ZAŽÍT kulturně historické dědictví jako kolektiv a sdílet společnou zkušenost. NAVŠTÍVIT lokality, které nejsou běžně přístupné (podívat se na střechu Lorety, vystoupat dvojitým schodištěm ke zvonu Marie a moci jej rozeznít nebo sestoupit do podzemního labyrintu pod Zelným trhem, zahrát na historické varhany a prožít akustiku chrámu, pracovat v tradičním výtvarném ateliéru, připomenout si některá řemesla apod.).
SETKAT SE s lidmi - odborníky, kteří pečují o kulturně historické dědictví našeho města, jako například archeolog, šermíř, fotograf, znalec podzemí, keramička, duchovní, průvodce… a zejména POZNAT a spřátelit se se svou minulostí, památkami a svým městem i poznat a spřátelit se více mezi sebou.

Co si konkrétně děti ze vzdělávacího projektu odnesly? (ze zpětné vazby)

Brno: Cesta za poznáním městaMěsto Brno mýma očima… není pouze město. Je to spousta věcí, mezi nimiž vyniká historie, i když spousta budov či věcí zde již nestojí - například z bran se zachovala pouze Měnínská - ostatní nádherné památky tu přetrvávají. Je to volba nás, lidí, co zde ponecháme a co zbouráme jen kvůli třeba novému nákupnímu centru. My jsme v tomto projektu měli možnost navštívit různá taková místa, a co více, také jsme se mohli setkat se zajímavými lidmi z rozličných profesí. Doufám, že si výstavu a knihu užijete a zachytíte aspoň kousek z našeho celkového zážitku. (Anička)

Kdybych se zamyslel nad Brnem před půl rokem, napadl by mě leda tak erb Brna nebo náměstí Svobody. Ale teď mě napadnou kostel sv. Jakuba, Špilberk, kostel u Minoritů, brněnské podzemí a další věci, které jsme podnikli ve výpravách za Brnem. Na všech těch místech jsme si podle mě užili. Těmito místy nás mohli provést i experti na určitou památku. Teď mám na Brno prostě úplně jiný pohled. Vím o Brně víc věcí než předtím, což se mi hodí i do budoucího života. Rád bych si to někdy zopakoval. (Šimon)

Poznání o minoritském řádu, Loretě a o náboženství… Kostel byl hezký, prostorný a chladný. Zdi byly popraskané, ale to se k minoritům hodí, protože to byl řád zasvěcený chudobě. Loreta byla temná ale celkem to ušlo, ale kámen úrazu byl, když jsme šli na střechu, tak ty schody byly moc úzké… že jsem si málem zničil bundu. Střecha byla v naprosto dezolátním stavu. Svaté schody byly hezké a nahoře se mi líbily ostatky Justiniána. Moc se mi to líbilo. Bratr Bohdan se mi líbil, protože se s ním dobře mluvilo a diskutovalo. Všem vyšel vstříc, jak ve focení, tak v objasňování různých znaků a symbolů. Bylo vidět, že je velice oddán Bohu. Pro ty, kteří tam nebyli, musím říct, že to bylo velmi zajímavé (dostali jsme se na místa kam se jinak nemáte šanci dostat) a lituju ty, kteří tam s námi nebyli, protože to bylo nesmírně zajímavé. Celý tenhle projekt se mi moc líbil a moc rád bych si ho někdy zopakoval… Poděkování pro pana kněze Bohdana, lektorky Barboru a Alenu a paní učitelce Ludmile. (Tomáš P.)

Na Mendlově naměstí se mi líbilo, jak jsme hráli hry a jak jsme měli označovat Ano nebo Ne o životě v klášteře. Nové pro mě bylo hlavně to, že jsem se dozvěděla, co se tam na tom místě dělo dříve. (Nikola)

U Sv. Jakuba mě nejvíc nadchlo, že jsme mohli jít až ke zvonu na věži a také ten kvíz nakonec. Byl jsem překvapený z toho, že nás vůbec pustili na věž (ke zvonu). Historický pracovní sešit byl dobře udělaný, zábavný a chytře vymyšlený. Bavili jsme se u toho! Dozvěděl jsem se nové a zajímavé věci o vnitřku kostela. Také sochy byly zajímavé... Myslel jsem si, že zevnitř je to jako normální kostel, ale mýlil jsem se. Je to tam o hodně hezčí. (Jeník)

K uskutečnění projektu přispěly velkou měrou osobní kontakty autorů, velká ochota a pochopení oslovených odborníků a správců vybraných míst, kteří ve svém nabitém čase a bez nároku na odměnu věnovali své zkušenosti, schopnosti a znalosti našim žákům. Zásluhu na realizaci projektu pak mají oba ředitelé výchovně vzdělávací a paměťové instituce, kteří podpořili uskutečnění této mezioborové spolupráce muzea a školy.

Určitým omezením se ukázala být časová dotace (2 hodiny týdně), daná rámcem předmětu Výtvarná výchova, v němž se kulturně historický projekt primárně realizoval (rozšířil se dále na předměty informatika, dějepis, český jazyk a výchova k občanství).

Cílové skupiny

Projekt byl primárně určen pro dvě sedmé třídy ZŠ Husova (tj. celkem 47 žáků), v dílčích aktivitách se zapojil celý druhý stupeň v počtu cca 150 žáků z 5. – 9. ročníků. Brno: Cesta za poznáním města

Závěrečnou výstavu v Křížové chodbě Nové radnice shlédlo, případně zde pracovalo 491 lidí (z toho 447 dětí a studentů a 44 dospělých, 16 skupin se objednalo na program ve výstavě) + neevidovaní návštěvníci vernisáže v počtu cca 60 lidí. Výstavou s programem prošel také první stupeň ZŠ a MŠ Husova Brno.

V některých částech projektu spolupracovala řada studentů výtvarného oboru PdF MU pod vedením Barbory Svátkové, jedné z autorek projektu. Pro tyto studenty se projekt stal zajímavou praxí.

Postup a metody realizace

Harmonogram projektu

Září 2010 Úvodní motivační setkání: Moje Brno (skupinová práce ve výtvarné učebně, asociace a diskuse). Paměť předmětů (tvorba a dramatizace se studenty PdF MU ve škole a nejbližším okolí). Dioráma (skupinová práce na trojrozměrných historických obrazech) a Špilberk - hrad a pevnost (práce v terénu, seznámení s pevností Špilberk a předvedení výsledných dioramat, aktivity v kasematech a bastionu s průvodcem - šermířem Radimem Dufkem, s jednotlivými žákovskými skupinami („malíři“, „fotografové“ a „specialisté“) spolupracovali studenti PdF MU, závěrečný výstřel z historické pistole).

Říjen 2010 Staré Brno: Talisman poutníka časem (symboly a jejich významy - výklad archeoložky a historičky PhDr. Evy Picmausové a práce s keramickou hlínou - návrhy vlastních talismanů a jejich realizace, výtvarně spolupracovali studenti PdF MU, tvorba ve výtvarné učebně a keramickém ateliéru); Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně aktivity v terénu, hra Život v klášteře, dramatizace, hra na ticho inspirovaná znakovou řečí cisterciaček a výtvarné aktivity v zahradě kláštera); Řemesla: výtvarná dílna Kov a šperk s rádcem - výtvarnicí Danou Švestkovou.

Listopad 2010 Světlo na Špilberku – fotogram (práce s historickými předměty a speciálními fotografickými technikami, rádcem fotograf MuMB Miloš Strnad, v jednotlivých částech hradu - gotický sál, zrcadlová síň, středověký sklep - pracovali se skupinkami žáků studenti PdF MU); Kostel svatého Jakuba – chronogram a výstup ke zvonu Marie ve věži kostela (historické pracovní listy v terénu, rádci pan správce Štěpán Foretník a pan varhaník Ondřej Múčka); Tradiční ateliéry výtvarných škol (Střední škola umění a designu, ZUŠ J. Kvapila, prohlídka ateliérů a výtvarná práce v autentickém tvůrčím prostředí, setkání s pedagogy a žáky).

Prosinec – leden 2010/11 Labyrint pod Zelným trhem s odborníkem na brněnské podzemí ing. Alešem Svobodou, tvorba komiksů zpracovávajících brněnské pověsti (zapojení dalších ročníků).

Únor 2011 exkurze u minoritů s rádci Bratrem Bohdanem a Bratrem Robertem, Kostel sv. Janů, Loreta a Svaté schody. Židovský hřbitov s rádcem – panem správcem Petrem Špunarem. Přípravy na výstavu v Křížové chodbě Nové radnice.
Po každé exkurzi či práci v terénu následovala zpětná vazba, zachycující prožitky a postřehy žáků, historické pracovní listy a sešity pak dokumentují zjištěná fakta a poznatky.

Brno: Cesta za poznáním městaZe zpětných vazeb

Na Špilberku
Gotický sál – KLENOTNICE. V gotickém sále se mi nejvíce líbilo, když jsme světly psali slovo BRNO. Nebo taky bylo hezké, když jsme fotili starodávné věci.
Středověký sklep - SVĚTELNÁ SÍŤ… Tam se mi líbilo, jak jsme hráli na zrcadla a jak jsme hledali světlo…
ZRCADLOVÁ SÍŇ - Tam byly nejlepší ty balonky, jak jsme si všichni posedali na zem k těm zrcadlům a měli jsme svoje duše. Z lektorů byl nejlepší Standa a trochu mě mrzelo, že tam nebyla Vlaďka. (Hanka)

U minoritů
Dostal jsem se do kostela, ve kterém jsem nikdy nebyl, šel jsem po schodech do nebe...
Kostel minoritů je hezký a krásně vymalovaný na stropě.
Bylo to dobře zorganizované, byl s námi mnich a říkal zajímavé věci o minoritech a o kostele, klidně bych tam šel ještě jednou!!! (Milan)

Podzemí pod Zelným trhem
Toto místo je temné a tak jakoby smutné. I když je tam nové osvětlení a zařízení, pořád je z tohoto místa cítit staroba a tajemnost. Je to strašidelné místo a jde z něj trochu strach. A proto je zajímavé… (Darek)

Výsledky projektu

Výstava s doprovodným programem pro veřejnost v Křížové chodbě Nové radnice 26. 2. – 4. 3. 2011, vernisáž 25. 2.
Publikace Brno: cesta za poznáním města. Vydala ZŠ a MŠ Husova Brno 2011 díky finančnímu příspěvku Statutárního města Brna, městské části Brno-střed a Klubu rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Husova Brno v roce 2011
Udělen 60. tisícový grant TESCO na vybavení počítačové střižny (pokračování projektu v předmětech anglický jazyk a mediální výchova)
Zájem o projekt projevila Knihovna Jiřího Mahena se záměrem prezentovat jej v Poznani (léto a podzim 2011)
Stálá výstava panelů s fotografiemi a výtvarnými pracemi z projektu v chodbách školy
Prezentace projektu na mezinárodní konferenci daltonských škol na ZŠ Husova, 3. května 2011
Článek ve školním periodiku Husnoviny 8. 11. 2010 a 12. 4. 2011
Interview s žáky v Mladá fronta DNES 26. února 2011
Článek ve Zpravodaji městské části Brno – střed, číslo 4. duben 2011

Zdroje, pomůcky, materiálBrno: Cesta za poznáním města

Výtvarný materiál (keramická hlína, drát, skleněné perly, akrylové barvy, kartony, apod.), rydla, kleště na práci s drátem, multimediální technika (fotoaparáty, videokamera, pc učebna), historické a literární prameny, historické předměty zapůjčené z depozitáře, autorské pracovní sešity, ručně potisklé tašky s mottem projektu ve kterých měl každý žák pevné desky a grafický materiál a další potřeby podle druhu terénní akce.

Nejdůležitější prameny a literatura

Jednotlivé památky Brna:
průvodci po Brně (letáčky a brožurky Turistického informačního centra a MMB)
Čapka, František – Santlerová, Květoslava: Procházka Brnem. Brno 1999
Drobné tisky k jednotlivým památkám
Informace na internetu

Knihy o památkách:
Kuča, Karel: Památky Brna. Brno 1991,
Kuča, Karel: Brno – vývoj města, předměstí a připojených vesnic. 2000.
Samek, Bohumil: Umělecké památky Moravy a Slezska. Academia 1994.
Bílek, Josef: Brněnské kostely. 2000.

Podzemí:
Svoboda, Aleš: Brněnské podzemí. Kniha první. Brno 2001
Svoboda, Aleš: Brněnské podzemí. Kniha druhá. Brno 2005

Pověsti:
Šrámková, Marta – Sirovátka, Oldřich: Brněnské kolo a drak. Pověsti z Brna. Blok Brno 1982
Popelář, Bohumír, J.: Urbář pověstí brněnských. Brno 1946

Památky obecně:
Herout, Jaroslav: Slabikář návštěvníků památek. Tvorba 1994

Brno: Cesta za poznáním městaShrnutí a zhodnocení

Projekt Brno: cesta za poznáním města přispěl k proniknutí žáků do srdce brněnského historického a kulturního dědictví. S pomocí různých odborníků a na podkladu nejrůznějších tvůrčích výtvarných a výzkumných činností postupně zaujal všechny žáky obou ročníků. Vedlejším efektem bylo značné zlepšení atmosféry tříd z hlediska spolupráce, vzájemné zodpovědnosti a tolerance, což potvrdila na základě dlouhodobého sledování i paní školní psycholožka Mgr. Kateřina Bartošová.

Ze zpětných vazeb žáků lze usuzovat zvyšující se citlivost k minulosti i budoucnosti města, což bylo jedním ze záměrů projektu, rovněž i osvojení faktů a poznatků nad rámec běžné školní výuky.

Žáci se setkali s různými typy komunit (židovská tradice, studenti Masarykovy univerzity, historikové, duchovní apod.) a tyto se zase „dozvěděly“ o dětech. Toto osobní setkání se nám jeví jako vynikající způsob poznání principů péče o kulturně historické dědictví.

Výsledná publikace přispěla k prezentaci práce školy (výtisky budou rozeslány do infocenter) i jako metodický materiál pro pedagogy a muzejníky, kteří se mohou inspirovat tímto způsobem dlouhodobější projektové práce (v září 2011 bude možno stáhnout si publikaci elektronicky z webových stránek školy). Publikaci si vyžádala i Knihovna Jiřího Mahena, která ji bude i s naší výstavou dále prezentovat v polské Poznani. Dále škola získala grant Tesco 60 000 Kč na vybavení filmové střižny pro pokračování projektu kulturně historického dědictví v předmětech anglický jazyk a mediální výchova. Dá se říci, že projekt odstartoval další aktivity, které využívají strategické polohy školy v historickém centru Brna a žije svůj život i v paměti dětí, které dále sdílí fotografie a společné zážitky z terénních výprav.

Finanční prostředky byly využity na pomůcky s maximální efektivitou a zakoupené předměty nadále slouží škole ve výuce, kterou tímto obohacují (desky do terénu, kleště na práci s kovem apod.) a bez projektu by nebylo možno tyto nadstandardní věci pořídit. Další materiál (papíry, barvy, pořízené fotografie) je nyní v putovní výstavě též využit s maximální efektivitou.

Výhled do budoucna

Projekt se nyní přenese do dalších předmětů, neboť se jeho téma osvědčilo a bude využíváno v mediální výchově a cizím jazyce a děti jsou navíc na kreativní styl práce již uvyklé. Jediná podmínka pokračování projektu je spoluúčast MuMB, neboť bez kontaktů a velké práce s domlouváním lokalit, kterou vykonaly Mgr. Alena Najbertová a MgA. Barbora Svátková, Ph.D., by hloubka a význam projektu nebyly možné realizovat v té míře a kvalitě, v jaké se uskutečnily, a která přesvědčila i žáky o významu jejich práce.