Nápověda o aplikaci: obsah a ovládání e-learningu

Aplikace Kulturně historické dědictví kolem nás

E-learningová aplikace je připravena tak, aby všem zájemcům o školní projekty s tématy kulturně historické dědictví umožnila kvalitní samostudium a připravila je pro jejich realizaci. Orientuje se v první řadě na učitele základních a středních škol, ale přínosná může být i pro ostatní zájemce, ať již z neziskových organizací, muzeí či památkových ústavů. Na partnerské spolupráci je ostatně založen celý projekt a je na ní proto kladen velký důraz.

Aplikace má jednoduché ovládání, základní části jsou vždy dostupné pomocí ikon v pravém horním rohu: E-learnignový kurz, Studijní materiály, Informace o projektu, Nápověda, Poznámkový blok, Úvodní strana, Informace o uživateli. Hlavní části aplikace jsou první dvě jmenované: E-learningový kurz a Studijní materiály.

E-learningový kurz

E-learningový kurz nabízí dvě desítky kapitol z oblastí hmotného kulturního dědictví („Památky“), nehmotného kulturního dědictví („Tradice“) a krajinného dědictví („Krajina“). Po výběru konkrétní kapitoly v levém sloupci se vnoříte o kapitoly, kterou si, obrazně řečeno, budete dle vlastních potřeb převíjet jako film. Je tvořena řadou na sebe navazujících „slidů“ umožňujících pohodlné čtení. Mezi slidy i kapitolami se můžete volně pohybovat. Na závěr každé kapitoly je krátký test. Test lze libovolně opakovat, pokud s jeho výsledkem nebudete spokojeni. Na vlastní stránce každého uživatele (Informace o uživateli) je přehled absolvovaných testů. Na závěr celého e-learningového kurzu je celkový test ze všech kapitol.
E-learnigngový kurz je přístupný pouze po přihlášení.

Studijní materiály

Odborné texty

Tato část přináší podklady, které sloužily při tvorbě e-learningového kurzu. Jejich výčet nabízí levý seznam, kliknutím na daný studijní materiál se vám nabídnou možnosti konkrétního výběru. Výběr je z: archeologie, regionální historie, dějiny umění, průmyslové dědictví, etnologie, humanitní environmentalistika, estetika, urbanismus, zahrady, hudební věda, filmová věda.
Odborné texty sepsali odborníci v daném oboru. Vznikly v rámci projektu Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví a zde je s díky můžeme použít. Jedná se o nezkrácené texty, ke stažení jsou v pdf.

Metody a Příklady dobré praxe

Tyto nabídky přinášejí shrnutí didaktických metod užívaných při školních projektech a hlavně stěžejní text ředitele p. Tichého Nebojte se projektů. Příklady dobré praxe prezentují devět praktických ukázek ze škol po celé České republice, které se zapojily do projektu Kulturně historické dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit. Pro inspiraci uvádíme i další projekty realizované v rámci tohoto programu ve školním roce 2010/2011.

Na návštěvě

Pojďte na virtuální návštěvu do některého z muzeí nebo navštivte aktivity občanských sdružení. Vyberte, zda se má jednat o paměťovou instituci, objekty ve správě Národního památkového ústavu či podobných institucí, občanská sdružení či organizace nebo sdružení zabývající se ochranou přírody. Pak se vám nabídnou tři až čtyři inspirativní návštěvy. Samozřejmě, že existuje řada dalších, vybírali jsme ty, se kterými jsme během projektu přišli do kontaktu a myslíme si, že by o nich měla vědět co nejširší veřejnost. Dělení není striktní, volili jsme podle převládající nabídky aktivit. Všechny se ale ve větší či menší míře zabývají dětským občanem.

Literatura

Shrnuje používanou a doporučenou literaturu podle jednotlivých probíraných témat (archeologie, regionální historie, ...)

Informace o projektu

Zde najdete informace o projektu „Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj místních komunit“, jehož je e-learning jedním z klíčových výstupů. Přibližuje východiska, cíle i spolupracovníky.

Poznámkový blok

Umožňuje vytvářet si vlastní poznámky, kopírovat části kapitol i studijních materiálů. Jedná se o vaše vlastní poznámky, které nejsou přístupny nikomu jinému. Můžete si je dále tisknout a jakkoliv spravovat. Po vložení jakékoliv poznámky nezapomeňte kliknout na "Uložit". Pro tuto funkci je nutná registrace. (Aby si aplikace mohla „pamatovat“, jaké jsou ty vaše poznámky.)

Úvodní strana

Vrací odkudkoliv na úvodní stranu.

Informace o uživateli

Pokud jste registrováni, zde jsou shrnuty vaše registrační údaje. Zde jsou rovněž zobrazeny výsedky testů.

Výhody registrace

Jako většina uživatelů internetu nepatříme mezi přátele neustále registrování se, proto pro vyložené odpůrce registrace nabízíme část e-learningové aplikace volně k dispozici. Samotný kurz a poznámkový blok již registraci vyžadují. Registrační formulář obsahuje minimum položek, které nám velmi pomohou aplikaci stále vylepšovat pro její opravdové uživatele. Zároveň budeme vděčni za vaše připomínky. Zasílat je můžete na adresu infoEThistorickededictvi.com.