O projektu Kulturně historické dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit

Základní informace

Celý název projektu: Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj místních komunit
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/08.0083
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost; priorita 7.1 Počáteční vzdělávání; oblast podpory 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání.
Doba realizace: 1.11. 2009 – 31.5. 2012
Příjemce: Brontosauří ekocentrum Zelený klub
Internetové stránky projektu: www.historickededictvi.com
Projekt navazuje na zkušenosti získané v projektu Metodika pro implementaci Výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví do školních vzdělávacích programů (ESF), který probíhal v letech 2006 až 2008 na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

O co usilujeme

Společně s žáky a učiteli základních a středních škol v České republice hledáme způsob, jak posilovat udržitelný rozvoj místních komunit. Volíme cestu školních projektů zaměřených na péči o kulturně historické dědictví a partnerskou spolupráci s mimoškolním prostředím. Pod kulturně historické dědictví zahrnujeme jak hmotné a nehmotné dědictví, tak krajinu. Partnery jsou pracovníci neziskových organizací, státních institucí, např. muzeí a památkových ústavů, nebo místní samosprávy, kteří působí ve spádové oblasti škol.

Cílem projektu je rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj. A také hledání si vztahu ke kulturně historickému dědictví, jež nás obklopuje takřka na každém kroku. A kterému často nerozumíme, což má za následek naši netečnost.
Na jaře roku 2010 proběhl vzdělávací kurz pro učitele a jejich partnerské organizace. Šestnáct škol se rozhodlo zrealizovat na svých školách projekty a našlo ve svém regionu vhodného partnera pro svůj projekt.

Zapojení partnerských institucí napomáhá odborné úrovni projektů a hlavně jejich reálném uplatnění na veřejnosti. Žáci se nemusejí pouze vzdělávat pro budoucnost, ale mohou  společně s učiteli a zástupci partnerských institucí aktuálně spoluvytvářet život své komunity. Stejně tak dospělí účastníci projektů se mohou učit od sebe navzájem a aktivně přispět ke změnám ve svém okolí.

V rámci projektu se snažíme poskytovat metodickou a odbornou základnu (v podobě kurzu i různých pomůcek včetně tohoto e-learningu), která může pomoci při realizaci školních projektů.

Více o projektu zde.

Školní projekty

Ve školním roce 2010/2011 bylo realizováno celkem šestnáct pilotních školních projektů po celé republice. Některé objevovaly vlastní město či staré tradice, jiné zaniklé hrady či židovské čtvrti, pověsti vážící se ke krajině nebo krajinu samotnou. Všechny projekty sledovaly udržitelný rozvoj obcí: ochranu přírody a krajiny, podporu měkkého turismu, posílení komunitní funkce škol či zapojení žáků do místní samosprávy.

Polovina z těchto projektů byla zpracována jako příklady dobré praxe.

Další výstupy

Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit ve školní praxi. Metodická doporučení a příklady dobré praxe pro učitele základních a středních škol

Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit/ Culture Heritage and Sustainable Development of Local Communities (příspěvky z mezinárodního symposia, Praha, 25. března 2011)

Výchova jako základ péče o kulturně historické dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit. Příklady dobré praxe z ČR: Výběr školních projektů spolufinancovaných z ESF v letech 2010 – 2011 (dvojjazyčná, anglicko-německá publikace)

Kulturně historické dědictví kolem nás (e-learningová aplikace )

Všechny výstupy jsou elektronické.

Spolupracovníci

Alena Kulíšková, ZŠ a MŠ Hodslavice
Eva Sulovská, Muzeum Novojíčínska
Jaroslava Veberová, ZŠ a MŠ Lišov
Petra Pelikánová, ZŠ a MŠ Lišov
Zdeňka Perníková, Městský úřad Lišov
Eva Zálohová, ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov
Miloslava Caisová, Regionální muzeum a galerie v Českém Krumlově
Marie Machancová, ZŠ a MŠ Hranice
Magda Bábková Hrochová, Vlastivědné muzeum Olomouc
Martina Zedková, Vlastivědné muzeum Olomouc
Přemysl Vaněk, ZŠ a MŠ Havířov-Bludovice
Leo Košťál, Společenské a ekologické centrum Muchovice
Radka Mrvová, Gymnázium Teplice
Josefa Kovářová, Pro arte beuronensis
Ivana Machačová, ZŠ a MŠ Doudleby nad Orlicí
Irena Krejčí, Muzeum a galerie Orlických hor
Martina Krsková, ZŠ Choceň
Michal Hofmann, Orlické muzeum v Chocni
Zdeněk Štaffen, Orlické muzeum v Chocni
Radomíra Kostková, ZŠ Ostrava-Svinov
Svatava Bohušová, Slezský soubor písní a tanců Opavica
Olga Plachtová, ZŠ Alešova, Vodňany
Zdeněk Brom, ZŠ Alešova, Vodňany
Jana Vršecká, ZŠ Bavorovská, Vodňany
Dagmar Šmídová, ZŠ Bavorovská, Vodňany
Jitka Velková, Muzeum a galerie Vodňany
Josef Forster, ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
Eva Andršová, ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
Jiří Šindelář, o. s. Berkut
Lucie Bubnárová, Speciální ZŠ a PRŠ Trmice
Růžena Lázová, Speciální ZŠ a PRŠ Trmice
Anna Surmajová, Romano jasnica, o. s.
Jana Váchová, ZŠ Chomutov
Markéta Crhová, ZŠ Chomutov
Jiří Šlajsna, Oblastní muzeum v Chomutově
Lada Biňovcová, Gymnázium Dvůr Králové nad Labem
Ivo Rejchrt, Gymnázium Dvůr Králové nad Labem
Jarmila Tyrnerová, Keramické studio Jarmily Tyrnerové s. r. o.
Zdeňka Havlíčková, ZŠ Dolní Dobrouč
Sbor pro záchranu hradu Lanšperka
Ludmila Fidlerová, ZŠ a MŠ Husova, Brno
Barbora Svátková, Muzeum města Brna, hrad Špilberk
Alena Najbertová, Muzeum města Brna, hrad Špilberk


Pavel Činčera, Dušan Foltýn, Tomáš Frank, Hana Havlůjová, Jana Hnilicová, Kateřina Charvátová, Karel Kuča, Jana Lešnerová (Zahradníková), Radka Lomičková, Helena Marková, Petr Meduna, Roman Mucha, František Parkan, Sylva Pokorná, Milada Rybářová, Jiří Sádlo, Radka Schmelzová, Kateřina Sládková (Telnarová), Karel Stibral, František Tichý, Jiří Woitsch.

a řada dalších lektorů, dobrovolníků a milovníků kulturně historického dědictví